2. Sayı: META

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Serap Korkusuz Kurt

2. Sayı Editörler Kurulu

Altan Alaybeyoğlu, Çağın Erbek, Selma Değirmenci

İçindekiler