PANDEMİ, HALK SAĞLIĞI VE KAPİTALİZM

Katkı E-Dergi, on ikinci sayı temasını Kapitalizm, Pandemi ve Halk Sağlığı olarak belirledi. Küresel siyaseti, ekonomiyi ve gündelik yaşantımızı sarsıcı bir biçimde etkileyen, dünya çapında 5 milyonu aşkın insanın yaşamını yitirdiği, sayısız hak kaybına uğrayarak daha da yoksullaştığı COVID-19 pandemisi ikinci yılını doldurmak üzere. Kapitalizmin yarattığı ekolojik yıkım biyolojik tehditleri beraberinde getirirken, kar amaçlı sağlık politikaları da bu tehditlerin eşitsiz bölüşümüne yol açıyor.

Yaşadığımız son iki yıl neredeyse tüm ülkelerde sağlık sisteminin sorunlarını ve hükümetlerin ekonomik önceliklerini gözler önüne serdi. Virüsün yayılma dinamiğine karşı etkin mücadele, sağlık verilerinde şeffaflık, sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim, sağlık hizmetlerinin hasta, sağlık personeli ve kamu görevlilerini içeren tüm bileşenlerin gözetilerek sunulması, tedavi için yürütülen aşı ve ilaç araştırmaları ve mali paketler dahil pandemiyle mücadelenin her aşamasında bir insanlık krizine tanıklık ediyoruz. Sağlık hizmetlerinin toplumsal temelde bir insan hakkı ve kamu hizmeti olmaktan çıkartılarak çeşitli biçimlerde (piyasalaştırma, özelleştirme, metalaştırma vb.) sermayenin güdümünde birikim alanına sokulduğu, parası olanın yararlanabildiği bir “sektöre” dönüştürülmesinin toplumları yıkıma sürükleyen toplu bilançosuyla karşı karşıyayız! Haliyle pandemi sürecini özel mülkiyet ve kapitalist sistem, halk sağlığı, ekolojik yıkım, toplumsal etik vd. tüm boyutlarıyla birlikte yeniden masaya yatırıldığı, tartışıldığı bir süreçten geçmekteyiz… Yaşadığımız vahim sürecin bu yönündeki tartışmalara katkıda bulunmak adına bizler de Katkı E-Dergi olarak, kapitalizm bağlamında pandemi ve halk sağlığı konusunu eleştiri ve çıkış olanaklarıyla birlikte değerlendirmeye açmak üzere yazı çağrısında bulunuyoruz.

Ayrıca değerlendirilmek üzere tema dışı yazılara da açık olduğumuzu; amacımız gereği doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yazılarına öncelik verdiğimizi önemle belirtmek isteriz. Mayıs 2022’de yayınlanacak on ikinci sayı için, yazarların 9 Mart tarihine kadar yazılarını göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilecek yazılar maalesef hakemli dergi prosedürü gereği değerlendirme dışı kalacaktır. Katkı E-Dergi’sine yazılar Türkçe veya İngilizce olarak Word dosyasında elektronik olarak sav@katki.org mail adresine gönderilmelidir. Kapak sayfasında yazarın adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve yazarı tanıtan en fazla üç satırlık bir not yer almalıdır. Yazarlar, yazılarının kaynakça hariç 12 bin kelimeyi geçmemesine dikkat etmelidir. Makalelerde başlık, özet (en fazla 200 kelime) ve anahtar kelimeler (en fazla 5 kelime) Türkçe ve İngilizce olarak metinden önce yer almalıdır. Yazılarınızı heyecanla bekliyoruz. Destek ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Katkı E-Dergi Yayın Kurulu