BİZE ULAŞIN

Katkı E-Dergi’ye yazı göndermek, görüş, öneri ve sorularınız için e-posta: sav@katki.org.

İletişim:

Dr. Altan Alaybeyoğlu, altanalaybeyoglu@halic.edu.tr

Dr. Selma Değirmenci. değirmencis@gmail.com

Adres

Osman Ağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi. Üner Tan İş Merkezi No:35 Kat:4 Daire:14 Kadıköy – İstanbul

0216 345 69 39

sav@katki.org