HAKKIMIZDA

Katkı, Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın (SAV) hakemli yayın organıdır.

Sahibi: Serap Korkusuz

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Serap Korkusuz

Yayın türü: Yılda iki sayı çıkan (Nisan ve Ekim Ayı) hakemli e-dergi

Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce

Yayın Tarihi: 2015

E-ISSN: 2587-1560

Yönetim Yeri: Osmanağa Mahallesi General Asım Gündüz Cad. Üner Tan İş Merkezi No: 35 Kat: 4 Daire: 14 Kadıköy–İstanbul

Tel: 0 216 345 69 39-0 216 418 95 48

Katkı E-mail: sav@katki.org

Katkı Web: www.katki.org

SAV E-mail: merhaba@savportal.org

SAV Web: www.savportal.org

AMAÇ VE KAPSAM

Katkı E-Dergi, 2015 yılı itibariyle yayın hayatına başlayan, Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın (SAV) kolektif üretimlerinden biridir. Eleştirel bakış açısıyla ve belirlenen temalar etrafında, yazarları ve okuyucuları bir araya getiren dergimiz, her yeni sayısıyla literatüre katkı sunmaya devam etmektedir.

Katkı E-Dergi ’nin amacı, toplumsal gerçekliğin keskin çizgilerle alt dallara bölündüğü günümüz sosyal bilimini, disiplinler arası yapılan çalışmalarla bütünlemeye çalışmaktır. Bu amaçla, akademi içindeki yüksek lisans ve doktora öğrencilerine öncelik vererek yola çıktığımız dergimizde, toplumsal gerçeklik, tüm boyutlarıyla bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bu manada Katkı E-Dergi’de sunulan yazılar; tarihsel, toplumsal cinsiyet eşitliği gözeten, ekolojik, kültürel, ekonomik ve politik olanı içinde barındıran bütünlüklü yazılardır.

Katkı E-Dergi’nin kapsamı, ortaya çıkış amacından da anlaşılabileceği üzere, tarihsel, toplumsal, ekonomik ve kültürel olanı içine alacak ölçüde geniştir. Disiplinler arası çalışmalar öncelikli olup, belirlenen temalara uygun olarak (sayılarda tema dışı yazılara da yer verilmektedir), bilimsel ilkeleri sağlayan her yazı değerlendirmeye alınmaktadır. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, intihal taramasından, birden fazla hakem ve yayın kurulu onayından geçmektedir. Katkı E-Dergi, açık erişimli ve hakemli bir dergi olup, özel sayılar hariç, yılda iki kere (Nisan ve Ekim aylarında) yayımlanmaktadır.

AÇIK ERİŞİM ve ETİK POLİTİKASI

Katkı Açık Erişim bir E-Dergidir. Bilginin insanlığın ortak birikimi olduğu anlayışıyla tüm içeriği doğrudan açık erişime sunar. Dergi, Budapeşte Açık Erişim Girişimi’ni (BOAI) kabul etmektedir.

Katkı, Çift Taraflı Kör Hakemli bir E-Dergidir. Araştırma sonuçlarının bilimsel nitelik kazanmasında etik ilkelere yönelik standartlara uyulması önem taşımaktadır. Dergide, yayım sürecinde yer alan tüm tarafların (yazar, editör, hakem, yayımcı) Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından tanımlanan etik standartlara uyması beklenmektedir.

Katkı E-Dergi, yayın etiği olarak tüm çalışmaları Turnitin yazılımı aracılığıyla intihal denetiminden geçirir. İntihal tespit edilmesi durumunda yazı reddedilir ve ilgili yazardan hiçbir şekilde ileriki dönemde yazı kabul edilmez.

TARANDIĞI İNDEKSLER

DOAJ (Directory of Open Access Journals) değerlendirme sürecinde (Başvuru: Ekim 2019).

ARŞİVLEME

Katkı E-Dergi’sine ait tüm veriler üçüncü parti bir sunucuda erişime kapalı bir şekilde saklanır.